مقالات حقوقی ... شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی

شنبه 26 فروردین 1391 04:09 ب.ظ

نویسنده : امیر سپاهی

به نام خدا

 

1  تاریخچه مختصر ثبت شركتها و ثبت شعب شركت‌های خارجی

ثبت شركت‌های خارجی یا شعب آنها در دو مقطع به طور مختصر تشریح می‌گردد.

الف قبل از انقلاب اسلامی

ثبت شركتهاهی خارجی و شعب یا نمایندگی آنها در قبل از انقلاب اسلامی بر اساس ماده 3 قانون راجع به ثبت شركتها مصوب 11 خرداد 1311 شمسی با اصلاحات بعدی و رعایت مواد 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 همان قانون و همچنین مواد 1 تا 24 نظامنامه اجرا قانون ثبت شركتها مصوب 2 خرداد 1310 با اصلاحات بعدی صورت می گرفت.

منعی برای ثبت شركت‌های خارجی وجود نداشت و همچنین تفكیكی برای ثبت شركت خارجی یا ثبت شعبه شركت خارجی و یا ثبت نمایندگی شركت خارجی به طور خاص نبود.

ب بعد از انقلاب اسلامی

ثبت شركتهای خارجی و شعب و نمایندگی آنها بعد از انقلاب اسلامی بر خلاف اصل 81 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران كه می‌گوید دادن امتیاز تشكیل شركتها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و كشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقآ ممنوع است تشیخص داده شد به همین جهت نخست وزیر وقت (شهید رجایی) طی نامه شماره 83240 مورخ 18 / 1/ 1360 مراتب را از شورای نگهبان قانون اساسی سؤال نمودند و شورای نگهبان قانون اساسی در نظریه مورخ 2/2/1360 خود اعلام داشت «شركت‌های خارجی كه با دستگاههای دولتی ایران قرارداد قانونی منعقد نموده‌اند می‌توانند جهت انجام امور قانونی و فعالیت‌های خود در حدود قراردادهای منعقده طبق ماده 3 قانون ثبت شركتها به ثبت شعب خود در ایران مبادرت نمایند و این امر با اصل قانون اساسی مغایرتی ندارد.»

بعد از وصول نظریه شورای نگهبان قانون اساسی شعب شركتهای خارجی كه با دستگاههای دولتی ایران (وزارتخانه‌ها و ادارات و شركت‌های دولتی) دارای قرارداد بودند با رعایت نظر شورای نگهبان در خصوص اصل 81 قانون اساسی و ارائه معرفی نامه دستگاه ذیربط و قرارداد و مدارك ثبت شركت، ثبت می‌شدند.

با توجه به وضعیت اقتصادی در جهان و اشتیاق شركتهای خارجی به حضور در جمهوری اسلامی ایران، دولت لایحه «اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شركت‌های خارجی» را تقدیم مجلس شورای اسلامی نمود و النهایه قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شركت خارجی به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی رسید.

2-  چه شركتهایی مجاز به ثبت شعبه یا نمایندگی در ایران هستند؟

آئین‌نامه اجرائی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شركت‌های خارجی تحت شماره 930 78 / م / ت 19776 مورخ 12/2/1378 به تصویب هیأت وزیران رسید. بر اساس ماده یك آئین‌نامه، شركت‌هایی كه در كشور محل ثبت خود شركت قانونی شناخته می‌شوند یعنی بر اساس قوانین و مقررات كشور متبوع خود تشكیل شده و دارای شخصیت حقوقی ثبت شده هستند می‌توانند برای فعالیت در ایران در زمینه‌هایی كه ذكر خواهد شد بر اساس قوانین و مقررات مربوطه اقدام به ثبت شعبه یا نمایندگی خود نمایند.

ثبت شعبه یا نمایندگی شركت خارجی در ایران مشروط به عمل متقابل كشور متبوع شركت خارجی می‌باشند، یعنی اگر در كشور متبوع شركت خارجی شعب یا نمایندگیهای شركت‌های ایرانی به ثبت برسند آن شركتها نیز می‌توانند نسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی شركت خود در ایران اقدام نمایند.

3 زمینه‌های فعالیت برای شركت‌های خارجی

1 ارائه خدمات بعد از فروش كالاها یا خدمات شركت خارجی

در صورتی كه شركت‌های خارجی اقدام به فروش كالا یا خدمات به اشخاص ایرانی بنمایند، برای ارائه خدمات بعد از فروش (گارانتی وارانتی) می‌توانند تقاضای ثبت شعبه یا نمایندگی شركت خارجی را بنمایند.

2 انجام عملیات اجرائی قراردادهایی كه بین اشخاص ایرانی و شركت خارجی منعقد می‌شود.

در خصوص شروع عملیات اجرایی و انجام موضوع قراردادهای منعقده بین اشخاص ایرانی (اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی اعم از خصوصی و دولتی) و شركت‌های خارجی، طرف خارجی می‌تواند تقاضای ثبت شعبه یا نمایندگی خود را  نماید.

3 بررسی و زمینه‌سازی برای سرمایه‌گذاری شركت خارجی در ایران

مقدمتآ باید گفت شركت‌های خارجی كه قصد سرمایه‌گذاری در ایران را دارند، به دو نحو زیر می‌توانند اقدام نمایند:

الف: در چهارچوب مقررات «قانون مربوط به جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی» مصوب آذرماه 1334 از طریق مراجعه به سازمان سرمایه‌گذاری و كمك‌های اقتصادی و فنی ایران و تسیلم مدارك و اخذ مصوبه هیأت وزیران جهت سرمایه‌گذاری.

ب : مشاركت مستقیم با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی از طریق ایجاد شركتهای تجاری یا سهیم شدن در شركتهای تجاری موجود

در ارتباط با بررسی و زمینه‌سازی برای اقدام در زمینة دو مورد فوق، شركتهای خارجی می‌توانند اقدام به تاسیس شعبه یا نمایندگی نمایند.

4 همكاری با شركت‌های فنی و مهندسی ایرانی برای انجام كار در كشورهای ثالث.

در مواردی كه شركت‌های فنی و مهندسی ایرانی برای انجام امور صنعتی، فنی، عمرانی و غیره در كشورهای ثالث انتخاب شده و جهت انجام امور مربوطه با یك یا چند شركت خارجی قرارداد مشاركت منعقد نموده باشند شركت‌های خارجی طرف قرارداد با ارائه مدارك لازم می‌تواننند نسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی خود در ایران اقدام نمایند.

همچنین شركتهای فنی و مهندسی خارجی كه برای انجام پروژه‌هائی در كشور ثالث انتخاب شده‌اند، و جهت انجام اینگونه پروژه‌ها با شركتهای فنی و مهندسی ایرانی طی قرارداد مشاركت داشته باشند، می‌توانند نسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی خود در ایران اقدام نمایند.

5 افزایش صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران و انتقال دانش فنی و فناوری.

شركت‌های خارجی كه در پیشبرد صادرات محصولات غیر نفتی از قبیل تولیدات صنعتی و كشاروزی و صنایع دستی و .... فعالیت باشند.

شركت‌های خارجی كه دانش فنی Know – how)) ساخت محصولات را به اشخاص ایرانی منتقل می‌نمایند.

و شركت‌های خارجی كه فناوری (تكنولوژی) محصولات صنعتی را در اختیار داشته و در ارتباط با ایجاد تأسیسات و كارخانه‌ها و كارگاههای مختلف جهت تولید انواع محصولات اقدام به انتقال فناوری به اشخاص ایرانی می‌نمایند، می‌توانند نسبت به ثبت شعبه و نمایندگی خود در ایران اقدام نمایند.

6 انجام فعالیت‌هایی كه مجوز آن توسط دستگاههای دولتی كه به طور قانونی مجاز به صدور مجوز هستند صادر می‌گردد از قبیل ارائه خدمات در زمینه‌های حمل و نقل، بیمه و بازرسی كالا، بانكی، بازاریابی و غیره.

شركت‌های خارجی كه در ارتباط با رائه خدمات در زمینه‌های مختلف با یكی از دستگاههای دولتی ایران دارای قرارداد باشند و یا برای ارایه خدمات در زمینه‌های مذكور محتاج به اخذ مجوز از دستگاههای دولتی خاص باشد كه قانونآ مجاز به صدور مجوز فعالیت باشند، می‌توانند نسبت به ثبت شعبه و نمایندگی خود در ایران اقدام نمایند. ارائه خدمات در زمینه‌های حمل و نقل اعم از دریایی، هوایی، زمینی (جاده‌ای و ریلی) با اخذ مجوز از سازمان‌های ذیربط مانند سازمان حمل و نقل و پایانه‌های كشور میسر است و همچنین فعالیت در زمینه بانكی با اخذ محوز از بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مجاز می‌باشد و همینطور سایر دستگاههای مسؤول می‌توانند در زمینه‌های یاد شده مجوز فعالتی صادر نمایند.

4 شعبه شركت خارجی

بر اساس ماده 2 آئین‌نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شركت‌های خارجی، شعبه شركت خارجی واحد محلی تابع شركت اصلی (مادر) است كه مستقیمآ به وسیله نماینده یا نمایندگان خود موضوع و وظایف شركت اصلی را  در محل انجام می‌دهند.

5 مسؤولیت شركت خارجی

فعالیت شعبه در ایران تحت نام و با مسؤولیت شركت اصلی (مادر) خواهد بود.

بنابراین كلیة وظایف و مسؤلیت‌های قانونی را شركت اصلی دارد و در صورت لزوم پاسخگو خواهد بود.

6 نماینده یا نمایندگی شركت خارجی

نماینده شركت خارجی، شخص حقیقی یا حقوقی است كه بر اساس قرارداد نمایندگی، انجام بخشی از موضوع و وظایف شركت طرف نمایندگی را در محل بر عهده گرفته است.

7 مسؤلیت نماینده یا نمایندگی شركت خارجی

نماینده یا نمایندگی شركت خارجی نسبت به فعالیت‌هایی كه تحت نمایندگی شركت طرف نمایندگی در محل انجام می‌پذیرد، مسؤلیت خواهد داشت.

8 اداره امور نمایندگی

اداره امور نمایندگی ثبت شده طبق آئین‌نامه اجرای قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شركت‌های خارجی باید توسط یك یا چند شخص حقیقی مقیم ایران انجام گیرد.

 

 

 
دیدگاه ها : () 
آخرین ویرایش: شنبه 26 فروردین 1391 04:28 ب.ظegbbdubre
دوشنبه 5 اسفند 1398 11:29 ق.ظ
fast payday loans inc. lake city fl http://fastcashloansvfl.com/ - fast cash auto loans in va fast cash personal loan singapore <a href="http://fastcashloansvfl.com/#">payday loans online get a fast easy payday loan within 24</a> fast cash loans mcallen tx
puppy classes Near Me
یکشنبه 4 اسفند 1398 04:37 ب.ظ
Wow, this article is good, my sister iss analyzzing such things,
thus I am gong to let know her.
Ursula
یکشنبه 4 اسفند 1398 07:00 ق.ظ
When you are expectant, you should confer with your medical doctor.
quickly. should you snore loudly continuously.
Although snoring loudly is a very common complication of pregnancy
because of unwanted tension on your body, you should guarantee that it does not prevent oxygen from getting to your kids.
Schedule a go to with the medical professional to ensure this challenge fails to relate to both you and your baby.
Source: https://f9vindiesel.blogspot.com/2020/02/fast-and-furious-will-have-tenth-film.html
Active Keto Boost Pills
یکشنبه 4 اسفند 1398 01:55 ق.ظ
Thanks for sharing such a good idea, paragraph is nice,
thats why i have read it entirely
Gilberto
شنبه 3 اسفند 1398 10:46 ب.ظ
Thanks a lot for sharing this with all of us you actually recognise what
you are speaking approximately! Bookmarked. Please additionally discuss with my site =).
We could have a hyperlink trade agreement between us
درب ضد سرقت
شنبه 3 اسفند 1398 09:44 ب.ظ
میتوان بر اساس
<a href="https://sepahandarb.ir/ ">درب ضد سرقت</a>
سپاهان درب دیگر متریال های ساختمان را انتخاب کرد
<a href="https://sepahandarb.com/ ">درب ضد سرقت</a>
Annmarie
شنبه 3 اسفند 1398 04:51 ب.ظ
I do believe all of the ideas you have presented on your post.
They are very convincing and will definitely work.

Nonetheless, the posts are very short for starters. Could you please
lengthen them a little from next time? Thanks for the post.
cbd for athletes canada
شنبه 3 اسفند 1398 07:55 ق.ظ
Hey there terrific website! Does running a blog like this require a lot of work?

I've very little expertise in coding but I had been hoping to start my own blog
soon. Anyways, if you have any ideas or techniques for new
blog owners please share. I know this is off topic nevertheless I simply had
to ask. Cheers!
เกมยิงปลา
جمعه 2 اسفند 1398 07:13 ب.ظ
I'm nott sure exactly why but this site iis loading incredibly
slow for me. Is anyone els having this issue or is it a problem on my end?
I'll checkk back later on and see iff the problem still exists.
myforexpartner.com
پنجشنبه 1 اسفند 1398 05:31 ب.ظ
Thanks for sharing your thoughts. I really
appreciate your efforts and I am waiting for your further post thanks
once again.
Samual
پنجشنبه 1 اسفند 1398 01:09 ب.ظ
Hey there! Someone in my Facebook group shared
this website with us so I came to check it out.
I'm definitely enjoying the information. I'm book-marking and will
be tweeting this to my followers! Superb blog and terrific style and design.
parbriz audi a6 2012 pret
پنجشنبه 1 اسفند 1398 02:29 ق.ظ
Montaj parbriz audi Bucuresti
Vanzari si montaj parbrize la domiciliul clientului in Bucuresti si
judetul Ilfov. Servicii de inlocuire parbrize auto la
domiciliul clientului.
Se ofera 2 ani garantie la manopera
Parbriz Audi,Parbrize Audi,Parbriz Auto Audi,Parbrize Auto Audi,Parbriz
Auto Audi Bucuresti,Parbrize Auto Audi Bucuresti,Parbriz Audi La Domiciliu,Parbrize Audi La Domiciliu,Montaj Parbriz Audi,Inlocuire Parbriz
Audi,Parbriz Pret,Parbriz Audi Ieftin,Parbriz Audi Bucuresti,Parbriz Audi Ilfov,Parbriz
AUDI 100,Parbriz AUDI 80,Parbriz AUDI 90,Parbriz AUDI A1,Parbriz AUDI
A2,Parbriz AUDI A3,Parbriz AUDI A4,Parbriz AUDI A5,Parbriz
AUDI A6,Parbriz AUDI A7,Parbriz AUDI A8,Parbriz AUDI ALLROAD,Parbriz AUDI
CABRIOLET,Parbriz AUDI Q3,Parbriz AUDI Q5,Parbriz AUDI Q7,
Parbriz AUDI QUATTRO,Parbriz AUDI R8,Parbriz AUDI TT,
Parbriz AUDI V8,Parbriz AUDI Q8,Parbriz AUDI e Tron,

https://parbriz-bucuresti.ro/parbriz-audi.html
cash advance bad credit
چهارشنبه 30 بهمن 1398 12:07 ب.ظ
The funds will be transferred directly into your money in just a
day's time after the confirmation is over. AThe only reason your payday
lender will resort to civil action is if these are hopeless about getting their money back.
There are numerous possible explanations why you might need financial
aid coming from a bank and also you needed this
assistance really quick as you can't wait for a next pay check.
vtkdGrich
چهارشنبه 30 بهمن 1398 10:06 ق.ظ
online payday loans with installments http://onlineloansdhx.com/ - nedbank cash loans online best rated payday loans online <a href="http://onlineloansdhx.com/#">best canadian online payday loans</a> bad credit payday loan online
Patty
سه شنبه 29 بهمن 1398 09:46 ب.ظ
Hello, i think that i saw you visited my weblog thus i got here to return the choose?.I am attempting to find issues to enhance my web site!I guess its adequate to use a few of your
ideas!!
The Woman in the Window review
سه شنبه 29 بهمن 1398 08:18 ب.ظ
Prevent fragrant cleansers and bubble baths when you are
troubled by candida albicans. These scents might cause microorganisms to blossom, so
you enhance your potential for receiving a candidiasis.
Scented sanitary padding and tampons use a comparable affect, so prevent them way too.
Source: https://thewomaninthewindow.org/
pcmybp
سه شنبه 29 بهمن 1398 10:01 ق.ظ
ruayxd <a href="http://sildena2020usa.com/">india viagra pharmacy</a> l484 pill
<a href="UR"L>viagra india</a> canadian ed pills
https://tinyurl.com/detect-sleep-apnea
دوشنبه 28 بهمن 1398 03:45 ق.ظ
I used to be recommended this web site by means of my cousin. I am
no longer certain whether this post is written via him as no one else understand
such special approximately my difficulty.
You are incredible! Thanks!
taxi utrecht
یکشنبه 27 بهمن 1398 06:16 ب.ظ
Hello There. I found your blog using msn. This is a really
well written article. I'll be sure to bookmark
it and return to read more of your useful information. Thanks for the post.
I will certainly comeback.
one2fat.com
یکشنبه 27 بهمن 1398 05:10 ق.ظ
Hello! I know this is somewhat off topic but I was
wondering if you knew where I could get a captcha plugin for my comment form?

I'm using the same blog platform as yours and I'm having difficulty finding
one? Thanks a lot!
Ida
یکشنبه 27 بهمن 1398 12:26 ق.ظ
I've read a few good stuff here. Certainly price bookmarking for revisiting.

I wonder how much attempt you place to create the
sort of excellent informative site.
Melisa
شنبه 26 بهمن 1398 06:08 ب.ظ
Self self-control will help you in getting overcome your feelings.

When you are in control of your feelings, you are certain to get a better manage on anxiety too.
Adverse inner thoughts and emotions only gasoline the episodes that
you far more stressed. Source: https://freeguyryanreynolds.blogspot.com/2020/02/de-free-guy-adventure-comedy-trailer.html
Barney
شنبه 26 بهمن 1398 02:30 ب.ظ
Wonderful blog! I found it while searching on Yahoo News.
Do you have any tips on how to get listed in Yahoo
News? I've been trying for a while but I never seem to get there!
Thank you
Finn
شنبه 26 بهمن 1398 02:05 ب.ظ
I've been exploring for a bit for any high-quality articles or blog posts in this kind
of space . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this website.

Studying this information So i am happy to exhibit
that I have an incredibly excellent uncanny feeling I found out just what I needed.

I such a lot without a doubt will make certain to don?t omit
this site and give it a look on a continuing basis.
Velda
شنبه 26 بهمن 1398 06:15 ق.ظ
Folks who suffer from higher anxiousness frequently want sea
salt. This is certainly your body actually demands far more sodium.

Unprocessed, unprocessed sea salt is best, as it is more quickly digested and consists of much more find minerals
that the body requires. Source: https://thewomaninthewindowjennifer.blogspot.com/2020/02/the-woman-in-window-amy-adams-is.html
citizen
جمعه 25 بهمن 1398 01:27 ب.ظ
Congressman McAdams tell Utah what Factual evidence not hear say do you have.
The transcript clearly states that Trump wanted Ukraine to check in the 2016 election not once EVER
did 2020 come up. Dems have been trying to impeach
since 2016 - Dems totally admit it!! Facts please
toyota Ecu repairs
جمعه 25 بهمن 1398 06:35 ق.ظ
This is my first time pay a quick visit at here and i am genuinely pleassant to read all at alone place.
idim
پنجشنبه 24 بهمن 1398 10:21 ب.ظ
This excellent website certainly has all of the information and facts I needed about this subject and didn't
know who to ask.
Personal Loan Companies In Virginia
پنجشنبه 24 بهمن 1398 07:41 ب.ظ
The funds can be transferred in to your money within a day's time as soon as the confirmation is over.

This means that instant payday loans can all be managed in a short time
indeed if speed is essential to you. These loans get
from the lenders in mere a day and don't need any paper lenders would want that you send
the documents through can avoid these documents by choosing a no fax payday lender giving these refinancing
options would not want any documents at all.
Cách làM báNh chuối Nướng
پنجشنبه 24 بهمن 1398 11:34 ق.ظ
Loại hamburger được tín đồ China dùng nhiều nhất không hẳn đến từ
phương Tây. Rou jia Mo đó là hamburger Đài Loan Trung Quốc trứ danh.
Có nguồn gốc từ thành phố Thiểm Tây, Rou jia Mo chính
là đặc sản địa phương nên thử lúc đến đâu đây.
chế biến vỏ bánh không phức tạp khi chúng chỉ được làm từ các Nguyên vật liệu
như nước, bộ, men nở. Phần vỏ bánh sẽ được nướng bằng lò đất sét hoặc
lò vi sóng bật chế độ nướng điện tử.
mùi vị vỏ bánh khá bùi, daii tương đối qujan trọng
đặc biệt. có khá nhiều loại thịt nên người không phải loo ngại không tìm được phần nhân ưng ý.

nếm nếm thêm rau thơm & các gia vị nếu bạn có nhu cầu.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو