تبلیغات
مقالات حقوقی - مقالات حقوقی ... شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی

مقالات حقوقی ... شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی

شنبه 26 فروردین 1391 04:09 ب.ظ

نویسنده : امیر سپاهی

به نام خدا

 

1  تاریخچه مختصر ثبت شركتها و ثبت شعب شركت‌های خارجی

ثبت شركت‌های خارجی یا شعب آنها در دو مقطع به طور مختصر تشریح می‌گردد.

الف قبل از انقلاب اسلامی

ثبت شركتهاهی خارجی و شعب یا نمایندگی آنها در قبل از انقلاب اسلامی بر اساس ماده 3 قانون راجع به ثبت شركتها مصوب 11 خرداد 1311 شمسی با اصلاحات بعدی و رعایت مواد 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 همان قانون و همچنین مواد 1 تا 24 نظامنامه اجرا قانون ثبت شركتها مصوب 2 خرداد 1310 با اصلاحات بعدی صورت می گرفت.

منعی برای ثبت شركت‌های خارجی وجود نداشت و همچنین تفكیكی برای ثبت شركت خارجی یا ثبت شعبه شركت خارجی و یا ثبت نمایندگی شركت خارجی به طور خاص نبود.

ب بعد از انقلاب اسلامی

ثبت شركتهای خارجی و شعب و نمایندگی آنها بعد از انقلاب اسلامی بر خلاف اصل 81 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران كه می‌گوید دادن امتیاز تشكیل شركتها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و كشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقآ ممنوع است تشیخص داده شد به همین جهت نخست وزیر وقت (شهید رجایی) طی نامه شماره 83240 مورخ 18 / 1/ 1360 مراتب را از شورای نگهبان قانون اساسی سؤال نمودند و شورای نگهبان قانون اساسی در نظریه مورخ 2/2/1360 خود اعلام داشت «شركت‌های خارجی كه با دستگاههای دولتی ایران قرارداد قانونی منعقد نموده‌اند می‌توانند جهت انجام امور قانونی و فعالیت‌های خود در حدود قراردادهای منعقده طبق ماده 3 قانون ثبت شركتها به ثبت شعب خود در ایران مبادرت نمایند و این امر با اصل قانون اساسی مغایرتی ندارد.»

بعد از وصول نظریه شورای نگهبان قانون اساسی شعب شركتهای خارجی كه با دستگاههای دولتی ایران (وزارتخانه‌ها و ادارات و شركت‌های دولتی) دارای قرارداد بودند با رعایت نظر شورای نگهبان در خصوص اصل 81 قانون اساسی و ارائه معرفی نامه دستگاه ذیربط و قرارداد و مدارك ثبت شركت، ثبت می‌شدند.

با توجه به وضعیت اقتصادی در جهان و اشتیاق شركتهای خارجی به حضور در جمهوری اسلامی ایران، دولت لایحه «اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شركت‌های خارجی» را تقدیم مجلس شورای اسلامی نمود و النهایه قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شركت خارجی به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی رسید.

2-  چه شركتهایی مجاز به ثبت شعبه یا نمایندگی در ایران هستند؟

آئین‌نامه اجرائی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شركت‌های خارجی تحت شماره 930 78 / م / ت 19776 مورخ 12/2/1378 به تصویب هیأت وزیران رسید. بر اساس ماده یك آئین‌نامه، شركت‌هایی كه در كشور محل ثبت خود شركت قانونی شناخته می‌شوند یعنی بر اساس قوانین و مقررات كشور متبوع خود تشكیل شده و دارای شخصیت حقوقی ثبت شده هستند می‌توانند برای فعالیت در ایران در زمینه‌هایی كه ذكر خواهد شد بر اساس قوانین و مقررات مربوطه اقدام به ثبت شعبه یا نمایندگی خود نمایند.

ثبت شعبه یا نمایندگی شركت خارجی در ایران مشروط به عمل متقابل كشور متبوع شركت خارجی می‌باشند، یعنی اگر در كشور متبوع شركت خارجی شعب یا نمایندگیهای شركت‌های ایرانی به ثبت برسند آن شركتها نیز می‌توانند نسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی شركت خود در ایران اقدام نمایند.

3 زمینه‌های فعالیت برای شركت‌های خارجی

1 ارائه خدمات بعد از فروش كالاها یا خدمات شركت خارجی

در صورتی كه شركت‌های خارجی اقدام به فروش كالا یا خدمات به اشخاص ایرانی بنمایند، برای ارائه خدمات بعد از فروش (گارانتی وارانتی) می‌توانند تقاضای ثبت شعبه یا نمایندگی شركت خارجی را بنمایند.

2 انجام عملیات اجرائی قراردادهایی كه بین اشخاص ایرانی و شركت خارجی منعقد می‌شود.

در خصوص شروع عملیات اجرایی و انجام موضوع قراردادهای منعقده بین اشخاص ایرانی (اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی اعم از خصوصی و دولتی) و شركت‌های خارجی، طرف خارجی می‌تواند تقاضای ثبت شعبه یا نمایندگی خود را  نماید.

3 بررسی و زمینه‌سازی برای سرمایه‌گذاری شركت خارجی در ایران

مقدمتآ باید گفت شركت‌های خارجی كه قصد سرمایه‌گذاری در ایران را دارند، به دو نحو زیر می‌توانند اقدام نمایند:

الف: در چهارچوب مقررات «قانون مربوط به جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی» مصوب آذرماه 1334 از طریق مراجعه به سازمان سرمایه‌گذاری و كمك‌های اقتصادی و فنی ایران و تسیلم مدارك و اخذ مصوبه هیأت وزیران جهت سرمایه‌گذاری.

ب : مشاركت مستقیم با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی از طریق ایجاد شركتهای تجاری یا سهیم شدن در شركتهای تجاری موجود

در ارتباط با بررسی و زمینه‌سازی برای اقدام در زمینة دو مورد فوق، شركتهای خارجی می‌توانند اقدام به تاسیس شعبه یا نمایندگی نمایند.

4 همكاری با شركت‌های فنی و مهندسی ایرانی برای انجام كار در كشورهای ثالث.

در مواردی كه شركت‌های فنی و مهندسی ایرانی برای انجام امور صنعتی، فنی، عمرانی و غیره در كشورهای ثالث انتخاب شده و جهت انجام امور مربوطه با یك یا چند شركت خارجی قرارداد مشاركت منعقد نموده باشند شركت‌های خارجی طرف قرارداد با ارائه مدارك لازم می‌تواننند نسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی خود در ایران اقدام نمایند.

همچنین شركتهای فنی و مهندسی خارجی كه برای انجام پروژه‌هائی در كشور ثالث انتخاب شده‌اند، و جهت انجام اینگونه پروژه‌ها با شركتهای فنی و مهندسی ایرانی طی قرارداد مشاركت داشته باشند، می‌توانند نسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی خود در ایران اقدام نمایند.

5 افزایش صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران و انتقال دانش فنی و فناوری.

شركت‌های خارجی كه در پیشبرد صادرات محصولات غیر نفتی از قبیل تولیدات صنعتی و كشاروزی و صنایع دستی و .... فعالیت باشند.

شركت‌های خارجی كه دانش فنی Know – how)) ساخت محصولات را به اشخاص ایرانی منتقل می‌نمایند.

و شركت‌های خارجی كه فناوری (تكنولوژی) محصولات صنعتی را در اختیار داشته و در ارتباط با ایجاد تأسیسات و كارخانه‌ها و كارگاههای مختلف جهت تولید انواع محصولات اقدام به انتقال فناوری به اشخاص ایرانی می‌نمایند، می‌توانند نسبت به ثبت شعبه و نمایندگی خود در ایران اقدام نمایند.

6 انجام فعالیت‌هایی كه مجوز آن توسط دستگاههای دولتی كه به طور قانونی مجاز به صدور مجوز هستند صادر می‌گردد از قبیل ارائه خدمات در زمینه‌های حمل و نقل، بیمه و بازرسی كالا، بانكی، بازاریابی و غیره.

شركت‌های خارجی كه در ارتباط با رائه خدمات در زمینه‌های مختلف با یكی از دستگاههای دولتی ایران دارای قرارداد باشند و یا برای ارایه خدمات در زمینه‌های مذكور محتاج به اخذ مجوز از دستگاههای دولتی خاص باشد كه قانونآ مجاز به صدور مجوز فعالیت باشند، می‌توانند نسبت به ثبت شعبه و نمایندگی خود در ایران اقدام نمایند. ارائه خدمات در زمینه‌های حمل و نقل اعم از دریایی، هوایی، زمینی (جاده‌ای و ریلی) با اخذ مجوز از سازمان‌های ذیربط مانند سازمان حمل و نقل و پایانه‌های كشور میسر است و همچنین فعالیت در زمینه بانكی با اخذ محوز از بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مجاز می‌باشد و همینطور سایر دستگاههای مسؤول می‌توانند در زمینه‌های یاد شده مجوز فعالتی صادر نمایند.

4 شعبه شركت خارجی

بر اساس ماده 2 آئین‌نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شركت‌های خارجی، شعبه شركت خارجی واحد محلی تابع شركت اصلی (مادر) است كه مستقیمآ به وسیله نماینده یا نمایندگان خود موضوع و وظایف شركت اصلی را  در محل انجام می‌دهند.

5 مسؤولیت شركت خارجی

فعالیت شعبه در ایران تحت نام و با مسؤولیت شركت اصلی (مادر) خواهد بود.

بنابراین كلیة وظایف و مسؤلیت‌های قانونی را شركت اصلی دارد و در صورت لزوم پاسخگو خواهد بود.

6 نماینده یا نمایندگی شركت خارجی

نماینده شركت خارجی، شخص حقیقی یا حقوقی است كه بر اساس قرارداد نمایندگی، انجام بخشی از موضوع و وظایف شركت طرف نمایندگی را در محل بر عهده گرفته است.

7 مسؤلیت نماینده یا نمایندگی شركت خارجی

نماینده یا نمایندگی شركت خارجی نسبت به فعالیت‌هایی كه تحت نمایندگی شركت طرف نمایندگی در محل انجام می‌پذیرد، مسؤلیت خواهد داشت.

8 اداره امور نمایندگی

اداره امور نمایندگی ثبت شده طبق آئین‌نامه اجرای قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شركت‌های خارجی باید توسط یك یا چند شخص حقیقی مقیم ایران انجام گیرد.

 

 

 
دیدگاه ها : () 
آخرین ویرایش: شنبه 26 فروردین 1391 04:28 ب.ظhttps://rybnicki.com
جمعه 16 آذر 1397 02:19 ب.ظ
I'm not sure exactly why but this web site is loading very slow for me.
Is anyone else having this problem or is it
a problem on my end? I'll check back later and see
if the problem still exists.
buy cialis pills online
جمعه 16 آذر 1397 09:14 ق.ظ

Seriously all kinds of amazing information.
cialis rezeptfrei sterreich cialis 5 mg scheda tecnica cialis prezzo al pubblico cialis kamagra levitra cialis arginine interactio cost of cialis cvs prix cialis once a da generic cialis tadalafil cialis free trial cost of cialis per pill
http://radiowroclaw.pl/ArticlesCategories/GetCategoryArticles/32/page:6/sort:Articlesincategory.datetime/direction:DESC?url=ArticlesCategories%2Findex%2F32%2Ffelietony-marii-wos
پنجشنبه 15 آذر 1397 10:44 ب.ظ
Undeniably imagine that that you said. Your favourite justification seemed to be
at the internet the easiest factor to remember of. I say
to you, I certainly get irked even as other folks think about
concerns that they just do not realize about. You controlled to hit the nail upon the top as neatly as outlined out the entire thing
with no need side effect , other people could take a
signal. Will likely be again to get more. Thank you
Cialis pills
پنجشنبه 15 آذر 1397 02:07 ب.ظ

Regards! I appreciate this!
cost of cialis cvs generic cialis soft gels cialis 30 day sample price cialis per pill buy name brand cialis on line bulk cialis cialis coupon click here take cialis cialis super kamagra cialis tablets australia
http://gazetaklobucka.pl/2018/10/31/urszula-bujak-pokona-bogdana-praskiego/
پنجشنبه 15 آذر 1397 06:16 ق.ظ
Thanks , I have recently been searching for information about this subject
for a long time and yours is the best I've came upon till now.
But, what concerning the conclusion? Are you positive in regards to
the source?
http://nasz-szczecin.pl
پنجشنبه 15 آذر 1397 03:09 ق.ظ
Yes! Finally someone writes about weight loss pills.
https://inowroclaw.info.pl/artykul/znakomite-mistrzostwa/447482
پنجشنبه 15 آذر 1397 02:47 ق.ظ
What's up, just wanted to say, I enjoyed this article.
It was funny. Keep on posting!
http://mragowo24.info/news/5985-powiat-mragowski-zwiedzili-starostwo-w-ramach-nocy-muzeow
پنجشنبه 15 آذر 1397 02:39 ق.ظ
Hey! I just wanted to ask if you ever have any problems with hackers?
My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing many months
of hard work due to no back up. Do you have any solutions to stop hackers?
http://www.radioram.pl/employees/view/107/Elzbieta-Osowicz
پنجشنبه 15 آذر 1397 02:27 ق.ظ
I used to be recommended this website by my cousin. I am not positive whether
this put up is written via him as no one else recognise such certain approximately my difficulty.
You are wonderful! Thank you!
http://radiowroclaw.pl/articles/view/68043/Wroclawski-doktor-Dolittle-biednym-pomaga-za-darmo-WIECZoR-Z-REPORTAZEM
پنجشنبه 15 آذر 1397 02:20 ق.ظ
I've been surfing online more than 3 hours these days, but I by no means discovered any fascinating article like yours.
It is beautiful price enough for me. In my view, if all site owners and bloggers made just right
content as you did, the net shall be a lot more helpful than ever
before.
http://lwowecki.info/pl/tag/700/napoleon.html
پنجشنبه 15 آذر 1397 02:18 ق.ظ
If some one desires expert view concerning blogging after that i suggest him/her to pay a quick visit this blog, Keep up the good work.
http://hej.mielec.pl/pl/r-spotted
پنجشنبه 15 آذر 1397 01:46 ق.ظ
This paragraph will help the internet people for setting up new website or even a weblog from
start to end.
Cialis pills
چهارشنبه 14 آذر 1397 06:03 ب.ظ

Superb postings. Thank you.
cialis prezzo al pubblico cialis generico online cialis coupon trusted tabled cialis softabs interactions for cialis prescription doctor cialis cialis 20mg cialis online cialis official site generic cialis review uk
buy cialis without a doctor's prescription
چهارشنبه 14 آذر 1397 04:55 ق.ظ

Nicely put, Thanks.
viagra cialis levitra cialis australia org generic cialis in vietnam cialis dose 30mg 40 mg cialis what if i take buy original cialis cialis en 24 hora side effects for cialis cialis farmacias guadalajara generic cialis with dapoxetine
Online cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 05:44 ب.ظ

Amazing loads of very good tips.
we recommend cheapest cialis cialis pills in singapore cipla cialis online buying cialis on internet venta cialis en espaa cialis daily new zealand cialis australian price buy cialis cialis wir preise cialis rckenschmerzen
buy cialis uk
سه شنبه 13 آذر 1397 06:29 ق.ظ

You actually revealed that terrifically.
enter site natural cialis prezzo cialis a buon mercato prix de cialis cialis herbs buying cialis on internet order cialis from india cialis pills boards generic low dose cialis cialis generika cialis taglich
rules of survival hack 10.0
دوشنبه 12 آذر 1397 10:47 ب.ظ
Hmm it seems like your website ate my first comment (it was super long) so I guess I'll just sum it up what I had
written and say, I'm thoroughly enjoying your blog. I as well am an aspiring blog writer but I'm still
new to everything. Do you have any tips for newbie blog writers?

I'd genuinely appreciate it.
buy cialis uk
دوشنبه 12 آذر 1397 06:28 ب.ظ

Cheers. Fantastic stuff!
cialis para que sirve american pharmacy cialis cialis online nederland cialis generico en mexico miglior cialis generico prix cialis once a da cialis 20 mg cut in half where do you buy cialis cialis italia gratis cialis online nederland
Cialis generic
دوشنبه 12 آذر 1397 06:09 ق.ظ

Great write ups, Thanks!
generic cialis soft gels cialis arginine interactio legalidad de comprar cialis cialis generisches kanada viagra vs cialis cialis patent expiration compare prices cialis uk trusted tabled cialis softabs cialis prezzo in linea basso ou trouver cialis sur le net
buy cialis online cheap
یکشنبه 11 آذر 1397 05:57 ب.ظ

Great material, Cheers!
usa cialis online cialis professional yohimbe cialis daily reviews cialis usa cost 200 cialis coupon cialis 5 mg generic low dose cialis cialis for sale in europa cialis canada tadalafil 10 mg
Cialis 20 mg
یکشنبه 11 آذر 1397 05:43 ق.ظ

Amazing a lot of beneficial facts.
we use it cialis online store cialis purchasing estudios de cialis genricos enter site 20 mg cialis cost cialis lilly tadalafi the best choice cialis woman cialis e hiv where do you buy cialis buy cheap cialis in uk cialis prices in england
Cialis canada
شنبه 10 آذر 1397 06:24 ب.ظ

Awesome info. Regards.
cialis generique 5 mg cialis uk cialis for daily use cialis super acti cialis prices in england cialis online deutschland cialis tadalafil cialis et insomni cialis kaufen wo cialis savings card
Cialis pills
شنبه 10 آذر 1397 05:20 ق.ظ

Lovely data. Thank you.
cialis generic cialis qualitat cialis 20mg cialis italia gratis cialis generisches kanada cialis reviews cialis daily dose generic wow cialis 20 cialis super acti generic cialis tadalafil
Online cialis
جمعه 9 آذر 1397 06:03 ب.ظ

You stated that fantastically.
tadalafil buying cialis on internet ou acheter du cialis pas cher click here to buy cialis cialis generico lilly cialis sale online compare prices cialis uk are there generic cialis how to buy cialis online usa cialis coupon
vintage house restaurant
جمعه 9 آذر 1397 03:00 ب.ظ
Hi, i think that i saw you visited my blog so i came to “return the favor”.I'm trying to find things to enhance my site!I suppose its ok to use a
few of your ideas!!
where to buy cialis online
جمعه 9 آذر 1397 06:18 ق.ظ

Many thanks, Plenty of forum posts!

buy cheap cialis in uk cialis en mexico precio what is cialis buy cialis cheap 10 mg cialis sans ordonnance viagra vs cialis vs levitra chinese cialis 50 mg cialis coupons printable safe dosage for cialis cialis rezeptfrei sterreich
buy cialis online us pharmacy
پنجشنبه 8 آذر 1397 07:00 ب.ظ

Amazing a good deal of fantastic knowledge!
we like it cialis price cialis rezeptfrei cialis manufacturer coupon only best offers cialis use cialis generique recommended site cialis kanada side effects of cialis buy brand cialis cheap ou trouver cialis sur le net order a sample of cialis
Buy cialis online
پنجشنبه 8 آذر 1397 07:13 ق.ظ

You revealed that adequately!
safe site to buy cialis online cialis coupons price cialis per pill cialis generika in deutschland kaufen cialis kaufen wo cialis generic availability only best offers cialis use cialis prices buy cialis online legal cialis 5 mg scheda tecnica
buy generic cialis online
چهارشنبه 7 آذر 1397 06:18 ب.ظ

With thanks, I enjoy it.
where do you buy cialis cialis pills price each cialis daily reviews tadalafil 10 mg try it no rx cialis ou trouver cialis sur le net wow cialis tadalafil 100mg tadalafil generic cialis side effects dangers buy cialis online cheapest
Buy cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 06:40 ق.ظ

Well spoken without a doubt! .
cialis 5 mg scheda tecnica cialis daily cialis 20 mg effectiveness cialis coupons cialis bula prices for cialis 50mg cialis 20 mg best price buying cialis on internet cialis therapie acheter cialis meilleur pri
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30