تبلیغات
مقالات حقوقی - مقالات حقوقی ... شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی

مقالات حقوقی ... شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی

شنبه 26 فروردین 1391 05:09 ب.ظ

نویسنده : امیر سپاهی

به نام خدا

 

1  تاریخچه مختصر ثبت شركتها و ثبت شعب شركت‌های خارجی

ثبت شركت‌های خارجی یا شعب آنها در دو مقطع به طور مختصر تشریح می‌گردد.

الف قبل از انقلاب اسلامی

ثبت شركتهاهی خارجی و شعب یا نمایندگی آنها در قبل از انقلاب اسلامی بر اساس ماده 3 قانون راجع به ثبت شركتها مصوب 11 خرداد 1311 شمسی با اصلاحات بعدی و رعایت مواد 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 همان قانون و همچنین مواد 1 تا 24 نظامنامه اجرا قانون ثبت شركتها مصوب 2 خرداد 1310 با اصلاحات بعدی صورت می گرفت.

منعی برای ثبت شركت‌های خارجی وجود نداشت و همچنین تفكیكی برای ثبت شركت خارجی یا ثبت شعبه شركت خارجی و یا ثبت نمایندگی شركت خارجی به طور خاص نبود.

ب بعد از انقلاب اسلامی

ثبت شركتهای خارجی و شعب و نمایندگی آنها بعد از انقلاب اسلامی بر خلاف اصل 81 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران كه می‌گوید دادن امتیاز تشكیل شركتها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و كشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقآ ممنوع است تشیخص داده شد به همین جهت نخست وزیر وقت (شهید رجایی) طی نامه شماره 83240 مورخ 18 / 1/ 1360 مراتب را از شورای نگهبان قانون اساسی سؤال نمودند و شورای نگهبان قانون اساسی در نظریه مورخ 2/2/1360 خود اعلام داشت «شركت‌های خارجی كه با دستگاههای دولتی ایران قرارداد قانونی منعقد نموده‌اند می‌توانند جهت انجام امور قانونی و فعالیت‌های خود در حدود قراردادهای منعقده طبق ماده 3 قانون ثبت شركتها به ثبت شعب خود در ایران مبادرت نمایند و این امر با اصل قانون اساسی مغایرتی ندارد.»

بعد از وصول نظریه شورای نگهبان قانون اساسی شعب شركتهای خارجی كه با دستگاههای دولتی ایران (وزارتخانه‌ها و ادارات و شركت‌های دولتی) دارای قرارداد بودند با رعایت نظر شورای نگهبان در خصوص اصل 81 قانون اساسی و ارائه معرفی نامه دستگاه ذیربط و قرارداد و مدارك ثبت شركت، ثبت می‌شدند.

با توجه به وضعیت اقتصادی در جهان و اشتیاق شركتهای خارجی به حضور در جمهوری اسلامی ایران، دولت لایحه «اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شركت‌های خارجی» را تقدیم مجلس شورای اسلامی نمود و النهایه قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شركت خارجی به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی رسید.

2-  چه شركتهایی مجاز به ثبت شعبه یا نمایندگی در ایران هستند؟

آئین‌نامه اجرائی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شركت‌های خارجی تحت شماره 930 78 / م / ت 19776 مورخ 12/2/1378 به تصویب هیأت وزیران رسید. بر اساس ماده یك آئین‌نامه، شركت‌هایی كه در كشور محل ثبت خود شركت قانونی شناخته می‌شوند یعنی بر اساس قوانین و مقررات كشور متبوع خود تشكیل شده و دارای شخصیت حقوقی ثبت شده هستند می‌توانند برای فعالیت در ایران در زمینه‌هایی كه ذكر خواهد شد بر اساس قوانین و مقررات مربوطه اقدام به ثبت شعبه یا نمایندگی خود نمایند.

ثبت شعبه یا نمایندگی شركت خارجی در ایران مشروط به عمل متقابل كشور متبوع شركت خارجی می‌باشند، یعنی اگر در كشور متبوع شركت خارجی شعب یا نمایندگیهای شركت‌های ایرانی به ثبت برسند آن شركتها نیز می‌توانند نسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی شركت خود در ایران اقدام نمایند.

3 زمینه‌های فعالیت برای شركت‌های خارجی

1 ارائه خدمات بعد از فروش كالاها یا خدمات شركت خارجی

در صورتی كه شركت‌های خارجی اقدام به فروش كالا یا خدمات به اشخاص ایرانی بنمایند، برای ارائه خدمات بعد از فروش (گارانتی وارانتی) می‌توانند تقاضای ثبت شعبه یا نمایندگی شركت خارجی را بنمایند.

2 انجام عملیات اجرائی قراردادهایی كه بین اشخاص ایرانی و شركت خارجی منعقد می‌شود.

در خصوص شروع عملیات اجرایی و انجام موضوع قراردادهای منعقده بین اشخاص ایرانی (اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی اعم از خصوصی و دولتی) و شركت‌های خارجی، طرف خارجی می‌تواند تقاضای ثبت شعبه یا نمایندگی خود را  نماید.

3 بررسی و زمینه‌سازی برای سرمایه‌گذاری شركت خارجی در ایران

مقدمتآ باید گفت شركت‌های خارجی كه قصد سرمایه‌گذاری در ایران را دارند، به دو نحو زیر می‌توانند اقدام نمایند:

الف: در چهارچوب مقررات «قانون مربوط به جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی» مصوب آذرماه 1334 از طریق مراجعه به سازمان سرمایه‌گذاری و كمك‌های اقتصادی و فنی ایران و تسیلم مدارك و اخذ مصوبه هیأت وزیران جهت سرمایه‌گذاری.

ب : مشاركت مستقیم با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی از طریق ایجاد شركتهای تجاری یا سهیم شدن در شركتهای تجاری موجود

در ارتباط با بررسی و زمینه‌سازی برای اقدام در زمینة دو مورد فوق، شركتهای خارجی می‌توانند اقدام به تاسیس شعبه یا نمایندگی نمایند.

4 همكاری با شركت‌های فنی و مهندسی ایرانی برای انجام كار در كشورهای ثالث.

در مواردی كه شركت‌های فنی و مهندسی ایرانی برای انجام امور صنعتی، فنی، عمرانی و غیره در كشورهای ثالث انتخاب شده و جهت انجام امور مربوطه با یك یا چند شركت خارجی قرارداد مشاركت منعقد نموده باشند شركت‌های خارجی طرف قرارداد با ارائه مدارك لازم می‌تواننند نسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی خود در ایران اقدام نمایند.

همچنین شركتهای فنی و مهندسی خارجی كه برای انجام پروژه‌هائی در كشور ثالث انتخاب شده‌اند، و جهت انجام اینگونه پروژه‌ها با شركتهای فنی و مهندسی ایرانی طی قرارداد مشاركت داشته باشند، می‌توانند نسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی خود در ایران اقدام نمایند.

5 افزایش صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران و انتقال دانش فنی و فناوری.

شركت‌های خارجی كه در پیشبرد صادرات محصولات غیر نفتی از قبیل تولیدات صنعتی و كشاروزی و صنایع دستی و .... فعالیت باشند.

شركت‌های خارجی كه دانش فنی Know – how)) ساخت محصولات را به اشخاص ایرانی منتقل می‌نمایند.

و شركت‌های خارجی كه فناوری (تكنولوژی) محصولات صنعتی را در اختیار داشته و در ارتباط با ایجاد تأسیسات و كارخانه‌ها و كارگاههای مختلف جهت تولید انواع محصولات اقدام به انتقال فناوری به اشخاص ایرانی می‌نمایند، می‌توانند نسبت به ثبت شعبه و نمایندگی خود در ایران اقدام نمایند.

6 انجام فعالیت‌هایی كه مجوز آن توسط دستگاههای دولتی كه به طور قانونی مجاز به صدور مجوز هستند صادر می‌گردد از قبیل ارائه خدمات در زمینه‌های حمل و نقل، بیمه و بازرسی كالا، بانكی، بازاریابی و غیره.

شركت‌های خارجی كه در ارتباط با رائه خدمات در زمینه‌های مختلف با یكی از دستگاههای دولتی ایران دارای قرارداد باشند و یا برای ارایه خدمات در زمینه‌های مذكور محتاج به اخذ مجوز از دستگاههای دولتی خاص باشد كه قانونآ مجاز به صدور مجوز فعالیت باشند، می‌توانند نسبت به ثبت شعبه و نمایندگی خود در ایران اقدام نمایند. ارائه خدمات در زمینه‌های حمل و نقل اعم از دریایی، هوایی، زمینی (جاده‌ای و ریلی) با اخذ مجوز از سازمان‌های ذیربط مانند سازمان حمل و نقل و پایانه‌های كشور میسر است و همچنین فعالیت در زمینه بانكی با اخذ محوز از بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مجاز می‌باشد و همینطور سایر دستگاههای مسؤول می‌توانند در زمینه‌های یاد شده مجوز فعالتی صادر نمایند.

4 شعبه شركت خارجی

بر اساس ماده 2 آئین‌نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شركت‌های خارجی، شعبه شركت خارجی واحد محلی تابع شركت اصلی (مادر) است كه مستقیمآ به وسیله نماینده یا نمایندگان خود موضوع و وظایف شركت اصلی را  در محل انجام می‌دهند.

5 مسؤولیت شركت خارجی

فعالیت شعبه در ایران تحت نام و با مسؤولیت شركت اصلی (مادر) خواهد بود.

بنابراین كلیة وظایف و مسؤلیت‌های قانونی را شركت اصلی دارد و در صورت لزوم پاسخگو خواهد بود.

6 نماینده یا نمایندگی شركت خارجی

نماینده شركت خارجی، شخص حقیقی یا حقوقی است كه بر اساس قرارداد نمایندگی، انجام بخشی از موضوع و وظایف شركت طرف نمایندگی را در محل بر عهده گرفته است.

7 مسؤلیت نماینده یا نمایندگی شركت خارجی

نماینده یا نمایندگی شركت خارجی نسبت به فعالیت‌هایی كه تحت نمایندگی شركت طرف نمایندگی در محل انجام می‌پذیرد، مسؤلیت خواهد داشت.

8 اداره امور نمایندگی

اداره امور نمایندگی ثبت شده طبق آئین‌نامه اجرای قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شركت‌های خارجی باید توسط یك یا چند شخص حقیقی مقیم ایران انجام گیرد.

 

 

 
دیدگاه ها : () 
آخرین ویرایش: شنبه 26 فروردین 1391 05:28 ب.ظJoão Antônio
یکشنبه 24 تیر 1397 02:00 ب.ظ
Tarô tradicional é composto por 78 cartas.
토토사이트
یکشنبه 24 تیر 1397 12:30 ب.ظ
Hi, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just wondering if you get a lot of spam comments?

If so how do you stop it, any plugin or anything you can suggest?
I get so much lately it's driving me mad so any help is very
much appreciated.
noticias la liga
جمعه 15 تیر 1397 11:44 ب.ظ
Quality content is the secret to invite the viewers to go to see the web site, that's what this web page
is providing.
개츠비카지노
پنجشنبه 24 خرداد 1397 01:02 ب.ظ
The invigorating game of baccarat is currently offered at most in the live dealer casinos
that have become one particualr reasonably recent evolution in remote gambling.
Third lastly, you enter another game with the new level of $24.
Remember a gambler in the winning moment 's all he is able to be along
with a gambler in the losing moment is perhaps all he should be.
우리카지노
شنبه 19 خرداد 1397 01:26 ب.ظ
Huge bonuses are available to everyone people that register without depositing any real money.
The first column B shows 1 to 15 numbers, I shows
16 to 30 and likewise get increased till the final letter.

These are called your "hole" cards and what you will
be dealt will influence greatly whether you should consider playing,
raising or folding around the spot.
우리카지노
شنبه 19 خرداد 1397 01:25 ب.ظ
Huge bonuses are available to everyone people that register without depositing any real money.
The first column B shows 1 to 15 numbers, I shows
16 to 30 and likewise get increased till the final letter.

These are called your "hole" cards and what you will
be dealt will influence greatly whether you should consider playing,
raising or folding around the spot.
Daftar Judi Bola Piala Dunia 2018
پنجشنبه 17 خرداد 1397 10:17 ب.ظ
Hi there, just wanted to mention, I loved this post.
It was inspiring. Keep on posting!
카지노사이트
پنجشنبه 17 خرداد 1397 07:25 ق.ظ
I am curious to find out what blog system you have
been utilizing? I'm having some minor security problems with my latest website and I would like to find something more safe.

Do you have any suggestions?

카지노사이트
Baccarat
یکشنبه 13 خرداد 1397 11:39 ق.ظ
Thanks for sharing your thoughts about مقالات.

Regards
JUDI POKER DEPOSIT 10RB
یکشنبه 13 خرداد 1397 10:38 ق.ظ
Hey there! I know this is somewhat off topic but I was wondering if you knew where I could locate a captcha plugin for my comment form?
I'm using the same blog platform as yours and I'm having problems finding one?
Thanks a lot!
услуги разнорабочих
شنبه 12 خرداد 1397 07:13 ق.ظ
Great post. I was checking constantly this blog and I am inspired!
Extremely useful info specially the ultimate phase :) I take care of such information much.
I used to be seeking this particular information for a long time.
Thank you and good luck.
k8bet
دوشنبه 7 خرداد 1397 12:02 ب.ظ
There is a rich diversity to these songs that you simply likely
will appreciate and build your life easier, also to make it easier for you to get the songs for My - Space you want, you need to the
opportunity to select different genres. There these folks were,
anticipating their forthcoming experience and joyously reliving the last one -- Peter, Susan, Edmund, and
Lucy, in the guises of actors William Moseley (now a dashing
20-year-old), Anna Popplewell (a newly minted Oxford freshman), Skandar Keynes (with vocal octaves much deeper at age 15), and Georgie Henley (approaching teenhood, an excellent
six inches taller than we last saw her). The Open Video Project: This is
site which has a huge variety of digital video for sharing.
Buy cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 10:21 ق.ظ

You've made your position extremely nicely!.
prices on cialis 10 mg cialis 20mg preis cf venta cialis en espaa cialis price thailand chinese cialis 50 mg buying cialis overnight cialis 100mg suppliers safe site to buy cialis online cialis side effects dangers generic cialis tadalafil
sieucacuoc.com
یکشنبه 6 خرداد 1397 07:55 ق.ظ
The great thing concerning this DVD is that you can perform dance exercises anytime,
without having a partner. There these were, anticipating their forthcoming
experience and joyously reliving the last one -- Peter, Susan,
Edmund, and Lucy, in the guises of actors William Moseley
(now a dashing 20-year-old), Anna Popplewell (a newly minted Oxford
freshman), Skandar Keynes (with vocal octaves greater
when he was 15), and Georgie Henley (approaching teenhood, an excellent six inches taller
than we last saw her). These art reproductions of paintings printed
on canvas sheets or paper and after that framed and hung on walls.
wigs online
جمعه 4 خرداد 1397 10:24 ب.ظ
wigs onlinewigs online irspnr 15422
Daftar Menang Judi Online
سه شنبه 1 خرداد 1397 12:58 ق.ظ
Excellent, what a web site it is! This webpage presents valuable data to us,
keep it up.
Judi Sbobet Online Terpercaya
دوشنبه 31 اردیبهشت 1397 08:49 ب.ظ
It's awesome in favor of me to have a web page, which
is beneficial in favor of my knowledge. thanks admin
bong88.com
جمعه 28 اردیبهشت 1397 05:48 ق.ظ
There is a rich diversity about bat roosting songs that you
simply likely will appreciate and to build your life easier, and make it easier to finding the background music for
My - Space that you want, there is also to be able
to choose from different genres. Warrior bands moved south and
east towards the rich pickings with the peoples whom they'd
traded with. The plastic's name is frequently abbreviated
to CR-39, standing for Columbia Resin, which is less than half the body weight
of glass, which supplanted quartz inside the early twentieth century.
Michell
دوشنبه 24 اردیبهشت 1397 02:09 ب.ظ
I went over thіs website and I belieѵe you have a lot of fantastic info, saved to fav (:.
butt plugs
دوشنبه 24 اردیبهشت 1397 05:07 ق.ظ
Good post. I learn something new and challenging on websites I stumbleupon everyday.
It's always interesting to read through articles from other authors and use a little something from their web sites.
bongdaso.com
شنبه 22 اردیبهشت 1397 11:18 ق.ظ
There is a rich diversity to these songs that
you simply will likely appreciate and you could make your life easier, and also to make it easier that will get the songs for
My - Space that you would like, there is also a
chance to choose from different genres. "Because you're here looking over this flash games report now as of this particular moment in time; everything you have is "The first movers advantage" by yourself to consider a hold of now. Technology is driving dynamic advertising into new areas and also this brings from it some potential challenges, well not all companies can afford to cover thousands in electronic advertising, well both the options highlighted offers a similar final results with low investment of energy and money, so now any organization from mechanics to dentists will surely have these within their guest waiting rooms.
кредит онлайн срочно
شنبه 22 اردیبهشت 1397 07:49 ق.ظ
взять займ на карту украина
взять кредит на карточку через интернет
микрокредит онлайн на карту
взять кредит онлайн на карту
без отказа
кредит срочно без отказа украина
кредит на карту срочно без отказа украина
деньги в долг на карту срочно
украина
Cialis prices
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 11:06 ق.ظ

Truly a good deal of beneficial knowledge!
cialis generico cialis 5 mg effetti collateral click here take cialis venta cialis en espaa how much does a cialis cost cialis rezeptfrei sterreich buy cheap cialis in uk generic cialis at walmart cialis generico lilly cialis 5mg prix
cheap nfl jerseys
چهارشنبه 19 اردیبهشت 1397 11:35 ق.ظ
hi!,I really like your writing very so much! proportion we keep up
a correspondence more approximately your article on AOL?
I need an expert on this space to resolve my problem. May be
that's you! Looking forward to look you.
Agen Bola Piala Dunia 2018
چهارشنبه 19 اردیبهشت 1397 01:38 ق.ظ
Hello there! This article could not be written much better!
Going through this post reminds me of my previous roommate!
He always kept talking about this. I will forward this post to him.
Pretty sure he'll have a great read. I appreciate you for sharing!
Agen SBobet Terpercaya 50rb
دوشنبه 17 اردیبهشت 1397 01:27 ق.ظ
Right here is the right site for anybody who really wants to find out about this topic.
You know so much its almost hard to argue with you (not that I personally would want to…HaHa).
You definitely put a fresh spin on a subject that has been written about for many years.
Excellent stuff, just wonderful!
резинка для фитнеса купить киев позняки
دوشنبه 10 اردیبهشت 1397 05:23 ب.ظ
эластичная лента для фитнеса
купить украина
фитнес резинки набор
купить резинки для фитнеса в украине
фитнес резинки купить киев
резинки для фитнеса 5 шт
http://www.carsguide.news
شنبه 8 اردیبهشت 1397 09:54 ق.ظ
Buy new automobiles or used cars on-line.
Judi Casino Baccarat Android
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 03:36 ب.ظ
Good day! I could have sworn I've visited your blog before but after going
through many of the articles I realized it's new
to me. Nonetheless, I'm definitely happy I discovered it and I'll be book-marking it and checking back frequently!
Viagra generico online
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 02:51 ق.ظ

Seriously many of terrific info!
low price viagra pills pharmacy online pfizer viagra is buying viagra online legal usa online pharmacy buy now viagra buy viagra cvs buy generic viagra no prescription where to buy viagra from viagra uk prescription
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30